Обсяг державного замовлення 2012

на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році