ОБСЯГ  ДЕРЖАВНОГО  ЗАМОВЛЕННЯ  НА  ПІДГОТОВКУ  ФАХІВЦІВ  У  2016 РОЦІ

ОБСЯГ   ДЕРЖАВНОГО   ЗАМОВЛЕННЯ   НА   ПІДГОТОВКУ   ФАХІВЦІВ   У   2016  РОЦІ