Обсяг державного замовлення на прийом за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

image

Обсяг державного замовлення на прийом за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2020 році