Про загальний військовий обов’язок і військову службу

УВАГА !!!

ЗГІДНО ЗІ СТАТТЄЮ 17. «Відстрочка від призову» ЗАКОНА УКРАЇНИ

«Про загальний військовий обов'язок і військову службу»

4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах усіх типів і форм власності та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, до закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими призовниками під час навчання 21-річного віку відстрочка втрачає силу. ( Абзац перший частини четвертої статті 17 в редакції Закону N 1158-1V ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )