СПИСКИ ОСІБ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ ЕВ  (ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ) - (12.08.2012)

Згідно рішенню Приймальної комісії морехідного училища ім. О.І.Маринеска ОНМА, протокол №33 від 08.08.2012 року, рекомендуються до зарахування на заочну форму навчання за рахунок видатків державного бюджету України на спеціальність:

"Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті"


Код та назва напряму підготовки (спеціальності)

Коди особливих

умов вступу*

№з/п  Прізвище, ім’я, по батькові  Загальна сума балів
     
     
Перелік вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, які зараховуються за конкурсом
1 3/9 Пужанська Олена Михайлівна 468,0  
2 3/14 Пуліна Валерія Сергіївна 425,4  
3 3/8 Хавко Олександр Миколайович 423,3  
4 3/10 Сорочинський Андрій Миколайович 416,7  
5 3/13 Дюльгер Віталій Анатолійович 411,5