СПИСКИ ОСІБ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ ЕМВ (ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ) -  (12.08.2012)

Згідно рішенню Приймальної комісії морехідного училища ім. О.І.Маринеска ОНМА, протокол №33 від 08.08.2012 року, рекомендуються до зарахування на заочну форму навчання за рахунок видатків державного бюджету України на спеціальність:

"Експлуатація засобів механізацій та автоматизації та автоматизації перевантажувальних робіт"


Код та назва напряму підготовки (спеціальності)

Коди особливих

умов вступу*

№з/п  Прізвище, ім’я, по батькові  Загальна сума балів
     
     
Перелік вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, які зараховуються за конкурсом
1 4/1 Дюльгер Віталій Анатолійович 411,5