Електромеханічне відділення


TONKUS0 Завідувач електромеханічним відділенням - Тонкус Тетяна Олександрівна.

На всій Планеті Земля люди виробляють різну продукцію, а також використовують різні корисні копалини і це все необхідно перевозити з однієї частини землі в іншу. І самий ефективний і економний є водний транспорт. Але суда необхідно завантажувати та розвантажувати і робити це потрібно якомога бистріше. Для цього почали приміняти різні способи укрупнення вантажів. Самий ефективний це контейнера, в яких розміщують різноманітні штучні, сипучі та наливні вантажі. Вага контейнера досягає 40 тонн. Ці контейнера необхідно підіймати та опускати на висоту більш чим п'ятиповерховий будинок, для цього застосовують дуже складний електропривід. Для управління електроприводом цих машин використовують електроніку, яка забезпечує плавне переміщення та точну установку 40-ка тоних контейнерів. Це тільки один з прикладів викорис-товування перевантажувальноїх техніки. Суда повинні якомога швидше оброблятися в портах, що дає інтенсивність руху флоту, а це забезпечує великий прибуток. Також треба звернути увагу на те, що на перевантажувальних машинах використовують різноманітний привід. Такий як ДВЗ, електропривід, гідропривід, пневмопривід, а для контроля управління ними використовують електроніку. Спеціалісти з експлуатації та ремонту цих машин, коли вони не працюють в портах, можуть знайти роботу на іншому підприємстві та на судні, як механік або електромеханік.

DSC00418 В Одесі, на вулиці Канатній 8, знаходиться учбовий заклад, який за 110 років змінював свою назву, в якому готували молодих людей для роботи на флоті.

Будь-яка людина, котра знаходиться в морях, завжди прагне до дому, на берег, де його чекає сім'я та всі інші складові елементи людського життя.

І перша зустріч з домом, це порт, який являє собою захист від непогоди, і де розвантажать привезенні грузи з різних частин світу, а коли необхідно, підготують та завантажать для нових походів.

В портах для навантажувально-розвантажувальних робіт використовували різні пристосування та механізми для полегшення цих робіт. З часом механізми удосконалювались та витісняли ручну працю, для цього потрібні були спеціалісти, котрі забеспечать кваліфікаційне управління, експлуатацію та ремонт.

В коледжі, з початку 20 років ХХ сторіччя почали готувати таких спеціалістів. Після Великої Вітчизнянної війни значно почала збільшуватись кількість портів та їх оснащення. В Одесі, для всього союзу на базі ОІІМФа готовили інженерів-механіків, а в коледжі  почали готовити техніків-механіків з експлуатації перевантажувальних машин.

В коледж з портів прийшли спеціалісти і з «нуля» почали створювати спеціальність «Механізація грузових робіт на транспорті». Для цього необхідно було написати методичну та учбову літературу. По сьогоднішній день учні використовують підручники Ретмана А.А. та Шифа В.С. На рівні з цим створювалась матеріально-технічна база.

 

Після закінчення цієї спеціальності, випускники почали працювати у всіх портах СРСР, які були оснащенні різноманітною, як правило, закордонною технікою. Приходилось за рахунок своїх здобутих знань забезпечувати роботу механізмів на навантажувально-розвантажувальних роботах, знаходити різні рішення за рахунок добрих знань будови та способів експлуатації механізмів.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати на любому підприємстві країни так як вони вивчають:

•  підйомно транспортне устаткування;

•  електроустаткування ПТУ;

•  двигуни внутрішнього згорання ПТУ;

•  автоматизація ПТУ;

•  технологія перевантажувальних робіт;

•  англійська мова;

•  використання обчислювальної техніки

та багато інших загальноосвітніх та загальнотехнічних предметів, що дає базу технічного мислення для того, щоб знайти правильне економічне та технічне вирішення роботи будь-якого механізму.

В портах та будь-яких підприємствах країни для роботи механізмів широко використовують електропривід, який вимагає особливих знань, для цього в середині 20 років ХХ сторіччя, раніше чим в ОІІМФі, в коледжі на базі вищевказанної спеціальності створювалась спеціальність «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт», кваліфікація «технік-електромеханік», це вимагало розширення вивчення предметів, які дають знання в цьому напрямку. Відповідно випускники цієї спеціальності отримують універсальні знання та можуть працювати як механіками так і електромеханіками, що значно розширює їх необхідність як на берегових підприємствах, так і на флоті.

Спеціаліст готується для керівної діяльності в галузі засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт. Він має змогу займати посади змінних та групових механіків і електромеханіків механізації перевантажувальних робіт, або комплексів механізації портів, а також посади майстрів по ремонту, монтажу механічного та електричного обладнання засобів механізації та автоматизації.

Спеціаліст повинен володіти здібністтю до взаімодії з трудовим колективом, відчуттям професійної гідності та відповідальності.

Під час навчання, електромеханіки проходять учбово виробничу практику:

•  в майстернях коледжу, де одержують знання, вміння та навики користування інструментами та обладнанням при виконанні слюсарних, токарних, електрозварювальних та електромонтажних робіт;

•  в портах України, на транспортних судах, на різних підприємствах, де навчають як обслуговують та ремонтують різну підйомно-транспортну техніку, знайомляться з конкретною технікою в реальних умовах та розширюють навики та вміння їх експлуатації і ремонту електрообладнання та механічного обладнання.

IMG_2895 IMG_2898 IMG_2900

Випускник коледжу повинен вміти:

•  організувати та виконувати роботи по технічному обслуговуванню та ремонту механічного та електричного обладнання засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт відповідно до діючих керівних документів;

•  виявляти технічний стан перевантажувальної техніки за допомогою засобів діагностики;

•  виявляти найбільш характерні неполадки, електричного та механічного обладнання перевантажувальних машин;

•  аналізувати неполаджки, та вживати заходи що до усунення неполадок та попереджувати аварії;

•  вибирати раціональну технологію ремонту електричного та механічного обладнання, а також забезпечувати безпечне та екологічно чисте проведення робіт по технічному обслуговуванню, ремонту та монтажу обладнання;

•  виконувати слюсарні, монтажні та електромонтажні роботи;

•  користуватися сучасними контрольно-вимірювальними приладами;

•  надання першої допомоги потерпілим;

•  здійснювати заходи що до попередження травматизма та професійних захворювань на підприємствах;

•  самостійно приймати рішення з питань експлуатації засобів механізації та автоматизації, які забезпечують безвідказну та довговічну роботу перевантажувальної техніки;

•  проводити заняття по підвищенню кваліфікації робочих з технічного обслуговування та ремонту засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт.

Електромеханічне відділення коледжу вважається важким, так як вивчається багато технічних та електричних дисциплін, де багато теорії.

Курсанти займаються фізичною підготовкою. І, як правило, перемагають на спартакіадах училища з греблі на ялах, підйом гирі, підтягування, віджимання і, безумовно, перетягуванння каната.

Після закінчення коледжу більш як 30% випускників відразу поступають на стаціонар або на заочну форму навчання в учбові заклади ІІІ та ІV-го рівня аккредитації, такі як ОНМА (Одеська Національна Морська Академія), ОНМУ (Одеський Національний Морський Університет), КАМТ (Київська Академія Морського Транспорту) та інші.