Організація перевезень та перевантажень на водному транспорті


Tonkus_12 Завідувач експлуатаційним відділенням - Тонкус Тетяна Олександрівна.

Повна назва цього відділення – Спеціальність - 275 "Транспортні технології"  Спеціалізація 275.01 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)»

На перший погляд все дуже просто, треба розмістити вантаж на судно, залізничні пересувні поїзди або на автотранспорт і вези куди завгодно. Але на жаль не все так просто.

Існує багато прикладів, які привели до аварій при перевозці вантажів по воді та суші.

Були неодноразові випадки перевороту суден із-за неправильного розміщення та зміщення вантажу, а також суда перевертались стоячі біля причалу із-за того, що навантаження або розвантаження велись неправильно, без обліку остойчивості судна.

Виникали пожежі на судах, так як вантаж під час переходу, був погано закріплений і переміщався, при цьому терті підвищувалась температура і вантаж починав горіти. Виникали пожежі і тоді, коли на деякі види вантажу попадали різні види рідини, при випарюванні яких, дає завищену температуру, і вантаж починає горіти. Деякі види вантажу можуть горіти під водою, при цьому погасити пожежу дуже складно. Інколи, при розвантажуванні розміщували вантажі, які при контакті самозагоряються або вибухають. Як видно із вище сказанного, необхідно розміщувати вантаж на будь-якому транспорті, але треба брати до уваги їх сумісність: необхідно враховувати його вагу, центр тяжіння, вид тари, упаковку, кріплення. Необхідно розміщувати вантаж так, щоб було зручно розвантажувати, а коли вантаж треба доставити в кілька місць, треба зважувати черговість розвантаження.

Морські перевезення складаються з кількох самостійних але взаємозв'язаних етапів. На першому етапі вибираються базисні умови поставки, формуються та уторговуються транспорті умови. Далі підшукується необхідне судно та фрахтування тонажу.

Також всі вантажі необхідно за допомогою перевантажувальної техніки, економічно вигідно завантажити і розвантажити з усіх видів транспорту. І все це необхідно зробити:

•  з мінімальними фінансовими затратами;

•  за мінімальний час, так як простій суден та інших транспортних засобів вимагає великих затрат;

•  максимально використовувати вантажовмістимість та вантажопідйомність різного транспорту;

•  приміняти техніку, яка не зіпсовувала тару, вантаж та використовувала би свою вантажопідйомність і могла б перевантажувати великоваги та дліноміри;

•  вести повний облік вантажу, який подається і береться з судна, вагона, склада та інш.;

•  правильно оформляти необхідну документацію з вантажо-розвантажувальним операціям та обліку;

•  розробляти та приміняти вантажозахватні обладнання, які забезпечують швидкий захват (застропку) та звільнення від вантажу (отстропка), а також забезпечує максимальне завантаження перевантажувальної машини.

Все це вимагає зберігання вантажу, тобто необхідно враховувати вид тари та фізичні властивості вантажу, щоб правильно розмістити на території порту, складах та застосовувати відповідну перевантажувальну техніку і правильно формувати штабель, щоб вантаж не псувався та не руйнувався штабель, і щоб було зручно захвачувати вантаж перевантажувальною технікою.

Все це і багато інше забезпечують спеціалісти, які закінчуюють експлуатаційне відділення нашого коледжу.

Починаючи з 20 років ХХ століття в Одеському морському технікумі на вулиці Канатній 8, почали готувати таких спеціалістів. Після Великої Вітчизняної війни почали значно збільшуватись кількість портів, а також збільшувався вантажопоток, який перевозився різними видами транспорту: судами та залізничною дорогою. До цього часу Одеське морехідне училище Міністерство морського флоту СРСР продовжувало підготовку техніків-організаторів перевезень та перевантажень. Для підготовки цих спеціалістів, які повинні організовувати та перевантажувати економічно вигідно та безпечно для людей і транспорту. В коледж прийшли працювати спеціалісти з порту та наукових інститутів. Вони почали створювати матеріальну базу, а саме головне учбово методичну літературу, якою користуються по сьогоднішній день в коледжі та інших навчальних закладах. Перелік цієї літератури дає інформацію, які питання повинні вирішувати експлуатаційники. Цю літературу писали викладачі коледжу з іншими спеціалістами наукових та учбових інститутів та портів.

Л.А. Механік, Г.І. Токман “Портові перевантажувальні роботи”, (Планування, організація та технологія).

Л.Н. Белінська, Г.А. Сенько “Вантажознавство та складське діло на морському транспорті”.

С.Н. Топчий, Г.Ф. Шулянський, А.Ф. Мироненко “Організація руху морського флоту”.

Г.Е. Брухіс, Н.О. Лущан “Комерційна експлуатація морського транспорту”.

В.В. Вінніков, Е.Д. Крушкін, Н.О. Лущан “Економіка, організація та планування роботи морського транспорту”.

О.А. Амбрамян, Б.Ф. Горюнов, Л.Н. Белінська “Устрій морських портів”.

Учні експлуатаційного відділення вивчають гуманітарні та соціальноекономічні дисципліни, що дає їм загальний розвиток, фундаментальний та професійний напрямок і спеціальні дисципліни:

•  обчислювальна техніка;

•  загальний курс транспорту;

•  будова та основи теорії суден;

•  підприємницька та управлінська діяльність, основи менеджменту;

•  бухгалтерський облік;

•  морське право;

•  устрій морських портів;

•  вантажознавство та організація складськи робіт;

•  технологія, організація та планування перевантажувальних робіт;

•  організація перевезень на морському транспорті;

•  комерційна робота на морському транспорті;

•  економіка морського транспорту;

•  автоматизація систем управління, інформаційні технології;

•  морське судноплавство;

•  портові перевантажувальні машини;

•  охорона праці та екологія;

•  англійська мова.

IMG_2816 DSC00498 DSC00497

Також під час навчання курсанти проходять навчальну, технологічну та преддипломну практику, де знайомляться з роботою порту, його усіма службами та відділеннями, (за вийнятком механізації та ремонтної бази), так як вони являється суцільними “організмом”, які забезпечують безпечну екологічно чисту, економічно вигідну роботу порта, водного, залізничного та автотранспорту, а також забезпечують зберігання та облік будь-якого вантажу.

Із переліку предметів видно, що випускники цього відділення можуть працювати в портах, на залізничній дорозі та інших піприємствах держави, де небхідно організувати роботу та облік. Можуть працювати на посадах техніка вантажних робіт (виробник вантажних робіт), з обліку та підготовки виробництва та планування. А також на посадах диспечерських служб перевезень та порту, технолога, стивидора, начальника склада, в крюінгових, агентських, брокерських кампаніях.

Випускники цієї спеціальності вступають на скороченне навчання в Одеський національний морський університет та Київську академію морського транспорту, інші учбові заклади України.

Експлуатаційне відділення єдине в Україні, яке навчає таких спеціалістів.