Відділ практики

DSC_6633 Заместитель начальника училища по практике - Жовтяк Кирилл Иванович.

Практическая подготовка является неотъемлемой частью учебного процесса.

При прохождении обучения в МУ им. А.И. Маринеско ОНМА, курсанты проходят практику согласно учебного плана :

 

 

Судоводительское отделение :

Учебная практика – 12 недель

Плавательная практика– 40 недель

 

 

Судомеханическое отделение :

Учебная практика -12 недель

Плавательная практика -29 недель

Судоремонтная практика -4 недели

Эксплуатационное отделение:

Учебная практика -10 недель

Технологическая практика -14 недель

Преддипломная практика -2 недели

Электромеханическое отделение:

Учебная практика – 18 недель

Технологическая практика -18 недель

 

Для чего нужна практика?

 

1. Береговым специальностям практика даёт возможность:

•  Стать квалифицированным специалистом

•  Зарекомендовать себя в порту для дальнейшего трудоустройства.

 

2. Плавательным специальностям практика даёт возможность:

  • Стать квалифицированным специалистом.
  • Зарекомендовать себя для дальнейшего трудоустройства.
  • Получить рабочий международный диплом Штурмана или Механика 3 разряда

 

 

Важно знать!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ

від 5 березня 2007 року № 373

Київ

17. Особам, які претендують на присвоєння звання, необхідно мати:

1) для присвоєння звання штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/1 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю “Судноводіння” і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/1 Кодексу з підготовки та дипломування моряків і несення вахти (далі — Кодекс), та національним вимогам;

стаж плавання на морських самохідних суднах не менше ніж 12 місяців у складі палубної команди, що зараховується як частина схваленої програми підготовки, документально підтвердженої в Книзі реєстрації підготовки, порядок ведення якої  визначається Мінтрансзв'язку (у іншому разі стаж плавання на морських самохідних суднах повинен становити не менше ніж три роки), з виконанням протягом зазначеного стажу плавання  обов'язків з несення вахти на ходовому містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана не менш як шість місяців на морських самохідних суднах;

диплом оператора ГМЗЛБ;

 

2) Д ля присвоєння звання механіка третього розряду та отримання права на зайняття посади вахтового механіка відповідно до Правила III/1 Конвенції та національних вимог:

О світньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю “Експлуатація суднових енергетичних установок” чи “Автоматизоване управління технологічними процесами” із спеціалізацією “Автоматизоване управління судновими енергетичними установками” або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра за спеціальністю “Електричні системи і комплекси транспортних засобів” із спеціалізацією “Експлуатація суднових автоматизованих систем” чи “Суднові енергетичні установки та устаткування” із спеціалізацією “Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок” і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/1 Кодексу, та національним вимогам;

С таж плавання не менш як шість місяців на самохідних суднах у складі машинної команди з виконанням обов'язків з несення вахти та обслуговування суднових енергетичних установок під контролем вахтового механіка; виконання схваленої програми підготовки на судні повинно бути документально підтверджено записами в Книзі реєстрації підготовки;

Стаж роботи, пов'язаної з ремонтом суднового механічного обладнання, не менш як шість місяців або пройти виробничу практику відповідно до планів морських навчальних закладів;

 

 

Базы практик училища.

ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий морского флота, судоходных и крюинговых компаний, с которыми училище имеет учебно-производственные отношения и подписанные договора

 

•  Одесский морской торговый порт.

•  Ильичёвский морской торговый порт.

•  Белгород-Днестровский морской торговый порт.

•  Морской торговый порт Южный.

•  Ренийский морской торговый порт.

•  Херсонский морской торговый порт.

•  Украинское дунайское пароходство.

•  ООО «Новотех Терминал».

•  СП Украинско-австрийско-немецкое « Novolog ».

•  Днепро-Бугский морской терминал

•  Крюинговая компания « Пик Шипинг”

•  Судоверфи Украины ОМТП.

•  Судоходная компания „ V`Ships ” .

•  Судоходная компания « Danaos ».

•  Крюинговая компания « Тотус ».

•  Крюинговая компания «Адриатико Бриг».

•  Крюинговая компания «Эл Виктор».

•  Крюинговая компания « Зодиак ».

•  Крюинговая компания « Еврокрюинг »

•  Крюинговая компания «Карлсон Дель Мар».

•  Крюинговая компания PSC

•  Крюинговая компания «Воланс»

•  Крюинговая компания « АСМ »

•  Все предприятия и компании с которыми заключены договора отделом практики ОНМА

Со всеми государственными предприятиями договора заключены на бюджетной (безоплатной) основе. Курсантам предоставляется практика без оплаты труда.

Оплата в судоходных компаниях производится на основании контракта.

Базы практик дают возможность пройти практику 100% курсантам всех специальностей.

 

Заместитель начальника училища

по УПР К.И.Жовтяк