Експлуатація суднових енергетичних установок


волин Судномеханічне відділення входить до складу Морехідного фахового коледжу ім. О.І. Маринеска НУ "ОМА", починаючи з перших років утворення коледжу, ще з Морехідних класів. Будучи невід'ємною частиною коледжу, судномеханічне відділення за всі роки свого існування підготувало більше п'яти тисяч суднових механіків для торгівельного флоту Російської імперії, потім для торгівельного флоту молодої Радянської республіки, Міністерства Морського флоту СРСР і Військово-Морського Флоту СРСР. З моменту проголошення незалежності Української держави судномеханічне відділення готувало висококваліфіковані кадри для Чорноморського морського пароплавства. Сьогодні випускники - судномеханіки працюють практично у всіх судноплавних компаніях миру, а також у морських і річкових пароплавствах України.  

Багато славних сторінок вписано в історію й морську історію нашої держави випускниками судномеханічного відділення Морехідного фахового коледжу ім. О.І. Маринеска НУ "ОМА", ось лише деякі з них:

•  1910 рік. Парохід «Русь» ішов Червоним морем, коли через нестерпні умови роботи й через високу температуру в котельному відділенні гине кочегар, практикант Морехідних класів В.С. Новгородов. Після чого практиканти - судномеханіки складають, що згодом стала загальновідомою, пісню «Розкинулося море широке...»;

•  1948 рік, т/х «Перемога». Рейс Нью-Йорк – Одеса (зі США вивозять весь дипломатичний корпус СРСР). На траверзі Ялти на судні виникає пожежа. Члени машинної команди на чолі зі старшим механіком Анастасом Івановичем Звороним (випускник судномеханічного відділення 30-х років) забезпечують безперебійну подачу води в пожежну магістраль судна. Коли вогонь почав наближатися до машинно-котельного відділення, стармех Звороний з декількома членами машинної команди, для того щоб судно могло боротися з вогнем, зсередини закриваються в МКВ, забезпечивши роботу всіх механізмів. Щоб вогонь не проникнув у машинно-котельне відділення, вони поливають зсередини перегородки МКВ з пожежних шлангів. Через кілька днів судно своїм ходом прийшло в Одесу. За виявлену мужність старший механік Звороний А. І. і деякі члени машинної команди були нагороджені урядовими нагородами.  

На судномеханічному відділенні велика увага надається фізичному вихованню, адже судновий механік, як ніхто інший, повинен бути сильним й витривалим, тому що тяжкі умови роботи слабкості не прощають. Адже при досить високих температурах у машинних відділеннях різних суден доводиться працювати інструментом вагою під десять і більше кілограмів. І курсанти – судномеханіки у всіх спортивних змаганнях і олімпіадах коледжу і відомчих змаганнях і олімпіадах, у різних спортивних святах завжди займають лідируючі місця, приносячи у спортивну скарбничку судномеханічного відділення спортивні нагороди, дипломи й грамоти.  

Курсанти – судномеханіки вміють не тільки добре вчитися й працювати, але й з душею відпочивати, беручи активну участь у художній самодіяльності коледжу. І кістяком майже всіх номерів в концертах коледжу є саме судномеханіки!

DSC00295

І з дисципліною на судномеханічном відділенні - повний порядок! Спочатку, молоді люди, що прийшли прямо зі шкільної лави, відірвавшись від домашнього комфорту й турботи, важко втягуються в Правила внутрішнього розпорядку дня коледжу й виконання всіх вимог Статуту коледжу. Але поступово, день за днем, за допомогою старшин навчальних груп (а це, в основному, хлопці, які відслужили строкову службу в лавах ЗСУ), командира роти, начальника спеціальності й викладачів, вони звикають до курсантської дисципліни, стають справжніми курсантами й чоловіками. Багато батьків згодом приходять і дивуються, що їхньої дитини не впізнати - так він змінився в кращу сторону.

Викладацько – лаборантський штат судномеханічного відділення складається з людей, самозабутньо відданих своїй колишній і теперішній роботі. Людей, для яких судно стало домівкою, а машинне відділення – місцем постійної прописки. 85% з них це - старші механіки, що віддали роботі на флоті більше 30-ти років свого життя. Багато хто починали свій трудовий шлях кочегарами, машиністами й мотористами, що пропустили через себе самого весь розвиток суднової техніки – від парових машин до найсучасніших найпотужніших суднових двигунів. Всі вони випускники різного років і нашого коледжу, і ОВІМУ ім. Ленінського комсомолу (нинішня Одеська національна морська академія), і ОІІМФу (нинішній Одеський національний морський університет). Багато хто має бойові й трудові нагороди, відзначені Почесними грамотами ММФ СРСР, нагороджені знаками 10 і 20 років «Безаварійної роботи на флоті». І начальник коледжу, Олександр Іванович Сабуров, за освітою – інженер-судномеханік, доцент, кандидат технічних наук (закінчив ОІІМФ).

DSC00282
DSC00295

 

Теоретичні знання із загальноосвітніх і загальноінженерних наук, а також спеціальних дисциплін курсанти одержують у добре обладнаних спеціалізованих кабінетах і аудиторіях у досвідчених викладачів і викладачів спецдисциплін на наступних циклах:

•  Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін;

•  Цикл фундаментальних і професійно-орієтованих дисциплін;

•  Цикл спеціальних дисциплін.

  Практичні знання курсанти судномеханічного відділення одержують у спеціалізованих лабораторіях, таких як:

•  Лабораторія суднових двигунів внутрішнього згорання;

•  Лабораторія суднових парових котлів і парогазовых турбін;

•  Лабораторія електротехніки й електроніки;

•  Лабораторія автоматизованих систем керування судновою енергетичною установкою;

•  Лабораторія електроустаткування суден;

•  Лабораторія суднових допоміжних механізмів;

•  Лабораторія суднових холодильних установок і систем кондиціювання повітря;  

і в кабінетах:

•  «Обчислювальної техніки»;

•  «Теорії й пристрою судна»;

•  «Технології металів»;

•  «Технології судноремонту»;

•  «Термодинаміки й гідравліки»;

•  «Курсового проектування»;

•  «Інженерної графіки».  

За кількістю виділених годин для вивчення деяких дисциплін, відповідно до робочого навчального плану, судномеханічне відділення не відстає, а за деякими і випереджає вузи III і IV рівня акредитації, такими як:

«Електроустаткування суден і його експлуатація» - 216 годин.

«Суднові холодильні установки » - 108 годин.

«Суднові допоміжні механізми і їхня експлуатація» - 135 годин.

«Суднові дизельні установки і їхня експлуатація» - 326 годин.

«Суднові парові котли й парові й газові турбіни» - 162 години.  

Те, що судновий механік повинен уміти робити все своїми руками ні в кого не викликає сумніву. В умовах автономного плавання, на далекій відстані від баз технічного обслуговування, з огляду на стійку тенденцію до скорочення чисельності екіпажів суден, члени машинної команди повинні вміти робити все, тобто бути універсалами у своїй роботі. Цьому й навчаються курсанти судномеханічного відділення після закінчення другого курсу на навчальній практиці в майстернях коледжу. Вони навчаються слюсарній справи, тут курсанти здобувають навички токарської й зварювальної роботи. Майстерні коледжу складаються з:

•  Слюсарного цеху;

•  Токарного цеху;

•  Зварювального участку.

На сьогоднішній день, у століття високих технологій і глобальної комп'ютеризації всіх суднових процесів, курсантам судномеханічного відділення надається можливість досконального вивчення комп'ютерної техніки в стінах нашого відділення. Це й перевірка розрахунків курсових проектів з дисциплін «Деталі машин» і «Суднові дизельні установки», і перевірка своїх знань за допомогою навчальних і екзаменаційних комп'ютерних програм.

Застосування навчальних комп'ютерних, а також відеопрограм дозволяє курсантам наблизитися впритул до суднової техніки, ніби ввійти в машинне відділення сучасного судна на молодших курсах, до проходження ними плавальної практики.

Випускникам судномеханічного відділення, що успішно склали Державні іспити, видається навчальний диплом «фаховий молодший бакалавр» за Спеціальністю - 271 "Морський та внутрішній водний транспорт" - Спеціалізація - 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами» із присвоєнням кваліфікації «судномеханік».

За час навчання в коледжі курсанти проходять плавальну практику (8 місяців) і судноремонтну практику (6 місяців), що дозволяє їм, при наявності навчального диплома, одержати робочий диплом і звання «механік третього розряду». Наявність такого робочого диплома дозволяє працювати на посаді «вахтовий механік» на будь-яких типах суден з необмеженою потужністю суднової енергетичної установки.  

Випускники судномеханічного відділення Морехідного фахового коледжу ім. О.І. Маринеска НУ "ОМА" після закінчення коледжу  продовжують своє навчання на стаціонарах Одеських і Київської Морських Академій (до 25 випускників з кожного випуску). Інші відразу ж після закінчення коледжу йдуть працювати на судна закордонного плавання мотористами, четвертими й третіми механіками (продовжуючи підвищувати своє освіту на заочних факультетах вузів IV рівня акредитації, таких як ОНМА, ОНМУ й КАМТ). Вони йдуть навчатися далі, тому що розуміють - розвиток суднової техніки триває й не можна зупинятися на досягнутому. І їм це завжди вдається, тому що загартування й вишкіл, які вони пройшли в нашому коледжі, допомагають їм у цьому, це - «кістяк», на який можна нарощувати всі нові й нові знання, посади й відповідальності.